Linkedin

Actueel

Jaarkalender

Alle activiteiten op een rij

English gifted network

19:00 Hermann Wesselink College

We will talk about the transition to secondary education, choice of school and the Dutch school system

Meer informatie

NetwerkHB ZN (Amstelveen)

15:30 Michiel de Ruyterschool: Laan Rozenburg 6, 1181 ER Amstelveen

15.30-16.00 uur: Uitwisseling 16.00-17.00 uur: Signaleren hoogbegaafdheid bij NT2, meisjes en kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status (SES).

Meer informatie

Oudernetwerk koffieavond

20:00 Henri Bloem Amstelveen (cursusruimte*) Amsterdamseweg 160 1182 HK Amstelveen

Op 17 april 2024 organiseert de kerngroep van het oudernetwerk weer een koffieavond! Er is geen lezing, alleen gezelligheid en

Meer informatie

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van NetwerkHB

In deze nieuwsbrief informatie over de komende netwerkbijeenkomst en een overzicht van het jaar

Oudernetwerk HB 7 februari 2023

Ouders /verzorgers zijn van harte welkom bij het oudernetwerk dat we op 7 februari organiseren in het HWV, Amstelveen. Lees hier meer over deze avond.

Ouders zijn van harte welkom bij de presentatie van Tijl Koenderink

Je kan ouders uitnodigen voor de presentatie van Tijl Koenderink op 4 oktober, 19.30 uur, in het HWC. Hierbij vind je de flyer die je aan ouders mee kan geven. Deze flyer wordt tevens naar de scholen gestuurd.

Beste VO specialisten,

de laatste maanden hebben we behoorlijk wat gedaan in het netwerk HB voor het VO.
We hadden interessante sprekers die ons het denken hebben gezet over het werken met onderpresteerders, ouders en waar hoogbegaafde presteerders op school en op de universiteit tegen aan kunnen lopen.
Daarnaast hebben we geprobeerd om de onderwijsbehoefte onder de VO-scholen in kaart te brengen en het netwerk naar een ander niveau te tillen. Daar blijven we komend schooljaar aan werken.
Tegelijkertijd willen we dat het netwerk meer praktische betekenis krijgt. Er is genoeg kennis en expertise binnen het netwerk. Laten we die vooral delen en elkaar praktisch helpen.
Daarom gaat netwerk VO volgend schooljaar een maandelijkse HB-café aanbieden, en mengeling uit gezellig bijkletsen over wat op HB gebied binnen onze scholen gebeurt alsmede een mogelijkheid om problemen aan te kaarten, casussen te bespreken en over vragen te brainstormen.
Het valt op dat veelal dezelfde mensen uit de VO scholen bij zowel de PO-VO, de VO en de VO-WO bijeenkomsten aanwezig zijn. Dat is natuurlijk fijn, maar legt ook veel druk op deze specialisten. We willen scholen met nadruk vragen om bij de onderbouw specialisten te werven en te enthousiasmeren zodat zij zich bij de PO-VO groep aansluiten alsmede docenten uit de bovenbouw en decanen, die bij de VO-WO groep mee willen doen.
HB is en blijft in ontwikkeling. Eind augustus hebben we in Den Haag de ECHA conferentie. Zou het niet leuk zijn om er als groep heen te gaan?

Alex Schooneman

PILOT PO-VO GAAF VOOR DE START

Gaaf voor de Start? Af!

Op het Alkwin Kollege en het Keizer Karel College zijn we gestart met een pilot om de overgang van de basisschool naar onze middelbare scholen te versoepelen: Gaaf voor de Start. Een project voor hoogbegaafde leerlingen, voor wie het nodig is om:

  • De overgang te verkleinen;
  • Ondersteuning en ontwikkeling van vaardigheden
    te bieden, die nodig zijn in het VO;
  • Te excelleren en verveling tegen te gaan (‘klaar met de lesstof’);
  • Contact met peers te hebben voor de start op het VO.

Wij bieden hoogbegaafde leerlingen uit groep 8, die zich hebben aangemeld voor onze scholen, tussen de mei- en zomervakantie een programma aan, waarbij zij een dagdeel per week lessen volgen op de middelbare school. Deze lessen worden op de ‘middelbare-school-manier’ aangeboden: voor elk vak een andere docent in een ander lokaal en er wordt huiswerk opgegeven. Tijdens deze lessen willen we de leerlingen helpen vaardigheden te ontwikkelen, die zij nodig hebben om een goede start te maken op de middelbare school.

Tijdens deze lessen worden de leerlingen geobserveerd door de begaafdheidsmentor/talentbegeleider. Ook zijn er voor de zomervakantie gesprekken met de ouders en leerkracht. Al deze informatie bundelen we in een Gave(n)overdracht, waarin sterke en zwakke(re) punten staan, en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart worden gebracht.

Voor dubbelbijzondere leerlingen breiden we de Gave(n)overdracht uit: bij het gesprek met ouders sluit een Begeleider Passend Onderwijs aan, waarmee we de sterktes en zwaktes van hoogbegaafdheid en de diagnose bekijken en onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in een OPP verwoorden. Dit OPP is positief en praktisch van aard, en kan ingezet en aangepast worden wanneer dit nodig is. Op deze manier zijn de lijntjes met de zorgstructuur binnen de school al vooraf duidelijk en bekend en kunnen we snel schakelen als dit nodig en/of wenselijk is.

Ook is er de mogelijkheid om hulp van een externe expert in te schakelen om de expertise binnen de VO-school te vergroten en deze leerlingen beter te (leren) begeleiden.

brief voor leerkrachten en ouders vind je hier 

Heb je vragen? Mail dan naar:

alkwin@gaafvoordestart.nl

kkc@gaafvoordestart.nl

VO-WO LEZINGEN 8 MAART 2022

Tijdens de week van de hoogbegaafdheid 2022 hebben we een bijeenkomst georganiseerd over de hoogbegaafde adolescent. Met geinteresseerden vanuit het hele land konden we twee interessante sprekers horen.

Ten eerste Marijke van Dijk, met veel ervaring in het begeleiden van adolexcenten in studievaardigheden. Haar beste manier om deze groep leerlingen voor studiebegeleiding te motiveren is het aanbieden van methoden om tijd te winnen Vandaaruit heeft zij haar techniek snellezen ontwikkeld. Deze heeft ze in de lezing voorgesteld en met de deelnemers geoefend. Een zeer handige truc om te leren!

Vervolgens heeft Simone Eringfeld haar persoonlijk verhaal verteld, hoe zij als hoogbegaafde op school gepest werd en tegen alle mogelijke problemen aan liep. Indrukwekkend was vooral dat Simone een enorme doorzetter is en ondanks alle mogelijke weerstanden haar weg volgde . Zij concretiseerde haar plannen door tijd vrij van school te maken en een eigen verrijkingsprogramma te ontwikkelen. Tijdens haar eerste studie in Berlijn aan de kunstacademie liep ze vast en stopte. Om in het vervolg drie Bachelors binnen drie jaar te doen en alle met cum laude af te ronden.

NATUURBELEEFING 7 MAART 2022


Katja van Dalen gaf op 7 maart een workshop over natuurbeleving met het jonge HB kind.

Natuurbeleving is het ervaren van de natuur met gebruikmaking van al je zintuigen.
Jonge kinderen kijken vol verwondering de wereld in. Ze stellen veel
nieuwsgierigheidsvragen, leven intens, hebben een rijke fantasie en plezier in zelf
ontdekken en creëren.
De natuur is daarvoor een perfecte speel- en leeromgeving, want die is altijd nieuw,
anders en onvoorspelbaar. Er is geen goed of fout, de natuur oordeelt niet. Dat
maakt dat je in de natuur jezelf kunt zijn en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.
In deze workshop deelde Katja theorie en ervaring en liet ze ideeën zien die de toehoorders de volgende dag al konden inzetten. Geef het kind een set van groene kleurenkaartjes van een bouwmarkt. met die kaartjes in de hand gaan de kinderen de natuur in, op zoek naar een overeenkomstige kleur.

ONDERPRESTEERDERS 3 MAART 2022

Op 3 maart heeft Roland Louwerse de methode van de Amerikaanse psycholoog Dr. Whitley uitgelegd, die onderpesteerders in 6 verschillende profielen indeelt. Hardnekkige onderpresteerders kunnen weer op hun eigen niveau aan het werk gaan na een intensief proces met één-op-één begeleiding door een hoogbegaafden coach. Bijzonder bij deze methode is dat de ouders nauw bij het proces betrokken worden aangezien zij, volgens Whitley, een sleutelrol in het remediëren van onderpresteren spelen. Wil je meer weten? Stuur een mail aan Alex: netwerkhb@swvam.nl