Linkedin

Actueel

Jaarkalender

Alle activiteiten op een rij

PO-VO inspiratie voor pilots

16:00 - 18:00 via Zoom

Inspiratie voor het ontwikkelen van samenwerking tussen PO en VO in onze regio, met Sabine Robertson.

Meer informatie

Netwerk HB VO

16:00 - 17:30

Netwerk bijeenkomst voor HB specialisten van het voortgezet onderwijs

Meer informatie

HB 0-18: aanbod in de omgeving

16:00 - 18:00 nnb

Een markt van aanbieders, begeleiders, ondersteuners voor HB leerlingen en hun ouders. PO & VO

Meer informatie

PO-VO ontwikkeling Pilots

16:00 - 18:00

Pilots voor een soepele overgang tussen PO en VO voor HB leerlingen in Amstelland en de Haarlemmermeer. Waar staan we?

Meer informatie

Het jonge kind

19:00 - 21:00 nnb

Kinderopvang en basisscholen met elkaar in gesprek over het jonge HB kind en de overdracht.

Meer informatie

Netwerk HB VO

16:00 - 18:00

Netwerk bijeenkomst voor HB specialisten van het voortgezet onderwijs

Meer informatie

PO-VO, waar staan we?

16:00 - 18:00

Vanuit de lopende pilots besluiten we waar we deze bijeenkomst aandacht aan willen geven.

Meer informatie

HB 0-18 Basis

16:00 - 18:00

HB in de basis, voor wie op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen in de kennis over hoogbegaafdheid

Meer informatie

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van NetwerkHB

In deze nieuwsbrief informatie over de komende netwerkbijeenkomst en een overzicht van het jaar

BIJEENKOMST HET JONGE KIND I OP 10 MAART 2021

Een bijeenkomst van HB netwerk en Solidoe.

Op 10 maart 2021 volgden 80 geïnteresseerden de ZOOM webinar van Tine Hentzen en  Cisca vanWattingen. Terwijl Cisca de theorie van hoogbegaafdheid uitlegde en deze toespitste op het jonge kind, bracht Tine de praktijk het jonge hoogbegaafde kind in beeld. 

Tussendoor werden vragen op de chat gedeeld. Hoe ga je om met niet Nederlandstalige jonge HB kinderen? Waarom zijn sommige kinderen we heel slim, maar hebben ze moeite met zindelijk worden? Onder andere deze vragen nemen we mee naar 18 mei, een avond met vijf workshops rondom het begeleiden van het jonge HB kind (2-6 jaar).

Presentatie jonge kind Cisca van Wattingen & Tine Hentzen 10 maart 2021

NETWERK HB PRESENTEERT ZICH OP LANDELIJKE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2020

OCW geeft tussen 2019 en 2023 subsidie aan samenwerkingsverbanden om ‘het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten’. Netwerk HB is een goed voorbeeld van de inzet van deze subsidie.

Jaarlijks ontvangen 142 samenwerkingsverbanden de subsidie. De besteding van deze gelden wordt in kaart gebracht door Oberon en gepresenteerd tijdens kennisdeling-bijeenkomsten

Op 3 december 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats.  Op deze middag mochten 4 samenwerkingsverbanden zich presenteren, netwerk HB was daar één van.  Van de gehele bijeenkomst is een verslag gemaakt. 

Naast het monitor onderzoek zal een impactonderzoek gaan lopen naar de effecten van de activiteiten van de samenwerkingsverbanden. Bij dit impactonderzoek zullen ook de scholen en individuele leerlingen in het vizier komen. We zullen jullie daar tezijnertijd over informeren.

PO-VO KENNISUITWISSELING 10 NOVEMBER 2020

10 november hebben meer dan 20 leerkrachten gesproken met docenten van het voortgezet onderwijs over de overgang tussen basisschool en middelbare school voor hoogbegaafde leerlingen.

Zowel op de basisscholen als op de scholen voor voortgezet onderwijs is onderwijs aan HB leerlingen een belangrijk onderwerp dat verder wordt uitgewerkt. Elke VO school heeft één of meerdere HB specialisten in huis en dat geldt ook voor bijna alle basisscholen. 

HB leerlingen vallen vaker uit in de derde klas, de klas waarin de hoeveelheid op te nemen stof groot wordt en er gevraagd wordt naar het leggen van verbanden. Niet gewend om hard te werken of door te zetten als het moeilijk wordt, lopen HB leerlingen er tegenaan dat ze die vaardigheden missen. 

Door op tijd HB leerlingen te herkennen kunnen de basisscholen al jong de kinderen zo uitdagen dat ze de leerkuil ervaren en zo het leren aanleren. Als dat moeilijk blijft voor een leerling is het heel belangrijk dat een basisschool al vroeg een voortgezet onderwijs school informeert. Samen wordt een vervolg op het aanbod van de basisschool uitgewerkt.  De VO scholen staat daar zeker voor open!