Linkedin

VO

Vanaf de start van het netwerk zijn de volgende middelbare scholen betrokken. Iedere school geeft op eigen wijze aandacht aan de hoogbegaafde leerling. De scholen ontmoeten elkaar binnen netwerk HB. Ook onderhouden zij contact met basisscholen om het onderwijs aan hoogebegaafde leerlingen af te stemmen. Zodra andere scholen voor voortgezet onderwijs aanhaken, passen we het overzicht aan.