Linkedin

Waar staan we voor

Netwerk HB Amstelronde en SWVAM is een netwerk voor HB-specialisten van basisscholen en scholen voortgezet onderwijs in de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk aan de Amstel én van scholen voortgezet onderwijs in de Haarlemmermeer.

Door overdracht en uitwisseling van kennis, ideeën en opgedane ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen willen we werken aan kwalitatief sterk onderwijs aan deze groep leerlingen.
Een doorgaande lijn tussen organisaties en scholen ondersteunt de ontwikkeling van kinderen en is voor hoogbegaafde leerlingen een must. Daarom is dit een netwerk voor primair onderwijs én voortgezet onderwijs en werken we samen met kinderopvang (Solidoe onder andere) en HBO/Universiteiten

Het netwerk kent verschillende activiteiten:
Netwerkbijeenkosten – vier keer per jaar organiseren we een themamiddag/avond waar collega’s van scholen, zorginstanties en kinderopvang bij aan kunnen sluiten.
Nieuwsbrief – de laatste nieuwtjes over het netwerk, initiatieven vanuit het samenwerkingsverband en landelijke ontwikkelingen.
Website en Linked-in groep – uitwisseling van artikelen en activiteiten.
AVG-proof ledenlijst – Leden kunnen elkaar ook buiten het netwerk kunnen benaderen en ontmoeten.

De netwerkbijeenkomsten worden voorbereid door HB specialisten die werken bij verschillende besturen, dagelijks werken met de doelgroep en soms landelijk actief zijn.

Als je op één van de scholen of kinderopvang binnen de gemeenten werkt kun je lid worden van het netwerk. Stuur daarvoor een mail naar netwerkhb@amstelronde.nl

Ben je ouder van een hoogbegaafd kind? Een klein groepje ouders is gestart met het opzetten van een netwerk en zoeken andere enthousiaste netwerkers die willen helpen het netwerk meer gestalte te geven. Mail naar dit mailadres (volgt nog)

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier en meld je aan via de aanmeldfunctie in de nieuwsbrief.